Mēs piedāvājam

 • Pilna grāmatvedības uzskaite;
 • Debitoru piedziņa un apstrāde;
 • Klientu monitorings;
 • Grāmatvedības uzskaites atjaunošana;
 • Konsultācijas grāmatvedības jautājumos;
 • Grāmatvedības sistēmas izveidošana un ieviešana saskaņā ar klienta saimnieciskās darbības prasībām;
 • Pirmdokumentu pārbaude un apstrāde;
 • Maksājamo nodokļu apjoma optimizācija;
 • Salīdzināšanas aktu sagatavošana un nosūtīšana;
 • Saimniecisko operāciju ievadīšana grāmatvedības uzskaites sistēmā;
 • Darba algas un ar tām saistīto nodokļu aprēķināšana;
 • Kases un kases aparātu grāmatošana;
 • Visu dokumentu reģistru veidošana;
 • Grāmatvedības metodikas, kontu plāna un nolikumu izstrādāšana;
 • Ikmēneša virsgrāmatas ar atšifrējumiem;
 • Atskaišu sagatavošana EDS, ja nepieciešams – arī parakstīšana;
 • Atskaišu sagatavošana Latvijas bankai un CSP;
 • Konsultācijas par nepieciešamajiem rīkojumiem, aktiem, automašīnu maršrutu lapu sagatavošanu un citiem lietvedības dokumentiem;
 • Gada pārskatu sastādīšana;
 • Citi ar finansēm un grāmatvedību saistīti pakalpojumi.

 

Kāpēc izvēlēties mūsu pakalpojumus

 • Labvēlīgas cenas;
 • Mēs uzņemamies pilnu atbildību par savu padarīto darbu;
 • Jums nebūs jāsatraucas par dokumentu piegādi – attālums starp mums nebūs šķērslis;
 • Nav nepieciešama grāmatvedības programma, nav jānodrošina darba vieta;
 • Samazināsies Jūsu VSAOI un citi nodokļu maksājumi par darba ņēmējiem;
 • Mazāk algotu darbinieku;
 • Nebūs jāuztraucas par grāmatveža profesionālo kvalifikāciju;
 • Savlaicīgi grāmatvedības pakalpojumi;
 • Profesionālas nodokļu konsultācijas;
 • Bezmaksas konsultācijas citos finanšu jautājumos;
 • Konfidencialitātes garantijas;
 • PRRO ietaupīs Jūsu laiku un finanses;