Cenas:

Grāmatvedības pakalpojumu cenas ir sākot no 70.00 EUR mēnesī, kas ietver.

Atlīdzība par grāmatvedības pakalpojumiem tiek noteikta izvērtējot klienta grāmatvedības apjomu.

Gada pārskats, bez mēneša abonementa no 80.00 EUR.

Kavēto maksājumu piedziņa – 10% no atgūtās summas vai abpusēji vienojoties.

Klientu monitorings.

Lai uzzinātu precīzas izmaksas,  sazinieties ar mums.